Hlavní menu
Statistika
Hledej !
Vyhledat text

Novinky správce
01.07.2020: Aktualizace
Doplnění informačních listů za 1. pololetí roku 2020

23.02.2020: Aktualizace
Dnešního dne byla provedena úprava, archivace a čištění webu pro rok 2020 a archivace roku 2018 do složky archiv. Zároveň byly doplněny informační listy za rok 2019.

01.01.2019: Aktualizace
Dnešního dne byla provedena úprava, archivace a čištění webu pro rok 2019 a archivace roku 2017 do složky archiv. Zároveň byly doplněny informační listy za rok 2018.

28.08.2018: Aktualizace
Byly přidány informační listy č. 8/2018 postihující měsíc srpen 2018

16.08.2018: Aktualizace
Byly přidány informační listy postihující měsíce květen až červenec 2018

14.05.2018: Aktualizace
Byly přidány informační listy č. 4/2018 postihující měsíc duben 2018

23.04.2018: Aktualizace
Byly přidány informační listy č. 3/2018 postihující měsíc březen 2018

01.03.2018: Aktualizace
Byly přidány informační listy č. 2/2018 postihující měsíc únor 2018
Informace správce

Ochrana osobních údajů členů ZO - GDPR

Na základě Nařízení (EU) 2016/679, které je rozpracováno do národní legislativy musí ZO přistoupit k některým opatřením ve vztahu k osobním údajům. Závodní výbor rozhodl o zveřejnění informace o zpracování osobních údajů, zejména o právu členů vztahující se ke zpracování osobních údajů včetně práva na přístup k informacím

Základní organizace disponuje pouze takovými osobními údaji, které ji poskytl člen v přihlášce ke členství v ZO. Některé údaje je nutno zpracovávat (minimálně příjmení, jméno a zaměstnavatel), aby mohlo být členství aktivní a platné.

Práva členů základní organizace v souvislosti s GDPR:
 1. Každý člen ZO má právo na informace jakým způsobem jsou zpracovávány jeho osobní údaje a pro jaký účel (viz níže), na podání námitky/stížnosti proti zpracování osobních údajů a na vyřízení mé žádosti nebo námitky/stížnosti ve lhůtě do jednoho měsíce od předložení žádosti nebo námitky/stížnosti OSŽ.
 2. Každý člen ZO má právo na výmaz osobních údajů, které adresuje v písemné formě předsedovi ZO.
Osobní údaje členů, poskytnuté naší ZO OSŽ se zpracovávají pro účely:
 1. evidence členů Odborového sdružení železničářů; evidence inspektorů BOZP OSŽ;
 2. poskytování právní pomoci členům OSŽ, na základě jejich žádosti o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem;
 3. poskytování právního poradenství, konzultační činnosti, šetření stížností a podnětů členů OSŽ;
 4. pojištění odpovědnosti zaměstnance a člena OSŽ za škodu způsobenou zaměstnavateli na základě uzavřené Pojistné smlouvy;
 5. likvidace škodní události pojišťovnou na základě oznámení škodní události;
 6. poskytnutí finanční dávky z Podpůrného fondu OSŽ;
 7. poskytnutí finančního příspěvku z FKSP (kupř. příspěvek na rekreaci, příspěvek na vzdělávací kurzy nebo příspěvek na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce, finanční příspěvek v tíživé životní situaci);
 8. poskytnutí finančního příspěvku ze Sociálního fondu (kupř. příspěvek na rekreaci, příspěvek na vzdělávací kurzy nebo příspěvek na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce, finanční příspěvek v tíživé životní situaci);
 9. poskytnutí příspěvku z prostředků ZO;
 10. informování členů ZO
 11. jiný účel, který je v souladu s činností OSŽ na něž bude souhlas vyžadován pro každý případ zvlášť
Osobní údaje dětí členů, poskytnuté naší ZO OSŽ se zpracovávají pro účely:
 1. zajištění rekreace či kulturních akcí
 2. zajištění dětského letního tábora
 3. jiný účel, který je v souladu s činností OSŽ na něž bude souhlas vyžadován pro každý případ zvlášť
V souvislosti se spravováním osobních údajů má ZO OSŽ tyto povinnosti:
 1. S poskytnutými osobními údaji bude ze strany OSŽ nakládáno s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje budou chráněny v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.
 2. Poskytnuté osobní údaje budou zpracované pouze pro účely vyjmenované výše, či pro které byl udělen souhlas.
 3. Osobní údaje budou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu
 4. Archivace osobních údajů je 5 let, nestanovuje-li zákon lhůtu delší, nebo není-li jiná lhůta stanovená účelem zpracování, jak to ukládají právní předpisy.
 5. Osobní údaje nebudou předávány mimo OSŽ, s výjimkou případů, kdy je udělen samostatný souhlas s předáním, nebo předání údajů ukládá nebo k tomu opravňuje právní předpis nebo oprávněný zájem (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení apod.).

Související články:
Informování členů (18.08.2008)
| Autor: Redaktor | Vydáno dne 14. 06. 2018 | 983 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář |
Vytisknout článek
Login
Uživatelské jméno:

Heslo:

Registrace nového čtenáře!
Dnes
29. října 2020
svátek má
Silvie a Sylva


Příští schůze
24. listopadu 2020
od 12,00 hodin
Praha Masarykovo nádraží
Počasí
Předpověď pro ČR zítra Předpověď pro ČR pozítří

Přehled počasí z webu www.meteopress.cz
Odkazy
Železniční sport na Facebooku i pro neregistrované

České dráhy, a. s.

Neoficiální stránky žst. Praha Masarykovo nádraží

Stránky IN-KARTY

Odjezdová tabule vlaků z PM
Facebook


Ze světa železnice

© 2001 - 2020 - ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží - všechna práva vyhrazena

Ověřit CSS!